Komplementár

Komplementár

Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky celým svojím majetkom.

Komplementár je termín v ekonómii, ktorý označuje špecifický druh spoločníka v komanditnej spoločnosti. Komanditná spoločnosť je právna entita, ktorá má minimálne dvoch druhov spoločníkov: komplementárov a komanditistov. Rozdiel medzi týmito dvoma druhmi spočíva v ich zodpovednosti za záväzky spoločnosti.

Komplementár je spoločník, ktorý ručí za záväzky komanditnej spoločnosti celým svojím majetkom. To znamená, že v prípade, ak spoločnosť nesplní svoje záväzky, komplementár je povinný ich uhradiť zo svojho osobného majetku. Táto forma zodpovednosti môže byť pre komplementára riziková, pretože v prípade finančných problémov spoločnosti môže prísť o svoj majetok.

Na druhej strane komanditisti majú obmedzenú zodpovednosť a ručia iba do výšky svojich investícií do spoločnosti. Toto rozdelenie zodpovednosti medzi komplementárov a komanditistov je charakteristické pre komanditné spoločnosti a umožňuje investorom zúčastniť sa na podnikaní so zníženým rizikom.

Výber toho, či sa stanete komplementárom alebo komanditistom v komanditnej spoločnosti, by mal byť dôkladne zvážený a mali by ste mať jasné pochopenie svojej zodpovednosti. Pre komplementárov je dôležité mať dostatočné finančné prostriedky na zvládnutie prípadných záväzkov spoločnosti.

Spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky celým svojím majetkom.

Komentáre k článku Komplementár (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥