Mezinárodná obchodná spoločnosť

Mezinárodná obchodná spoločnosť (MOS)

Mezinárodná obchodná spoločnosť (MOS) je špecifický typ spoločnosti, ktorá prevádzkuje svoj obchod mimo jurisdikcie svojho založenia. Tieto spoločnosti majú možnosť zriadiť valné zhromaždenia a držať bankové účty v rôznych krajinách. MOS býva často vyňatá zo všetkých druhov daní v krajine, kde je založená. Jedným z anglických ekvivalentov tohto pojmu je International Business Company (IBC).

Charakteristiky Mezinárodnej obchodnej spoločnosti

Mezinárodné obchodné spoločnosti majú niekoľko charakteristických rysov:

  • Prevádzkujú sa mimo založenia: MOS vykonávajú svoje obchodné aktivity mimo územia krajiny, v ktorej boli založené.
  • Valné zhromaždenia a bankové účty v zahraničí: Tieto spoločnosti majú možnosť zriadiť valné zhromaždenia a držať bankové účty v rôznych častiach sveta podľa svojich potrieb.
  • Oslobodenie od daní: MOS býva často oslobodená od všetkých alebo väčšiny druhov daní v krajine svojho založenia.
  • Nízky rating: Tieto spoločnosti často majú nízky rating vďaka nedostatkom požiadaviek registrov na detaily o akcionároch a riaditeľoch spoločnosti.

Využitie Mezinárodnej obchodnej spoločnosti

Mezinárodné obchodné spoločnosti sú často využívané pre rôzne účely, vrátane:

  • Optimalizácia daní: MOS umožňujú firmám znižovať svoju daňovú záťaž v krajine ich založenia.
  • Medzinárodný obchod: MOS uľahčujú medzinárodný obchod a investície v rôznych krajinách.
  • Diskrétnosť: Tieto spoločnosti často poskytujú vyššiu mieru diskrétnosti pre svojich vlastníkov.
  • Medzinárodné investície: MOS umožňujú vlastníkom investovať v zahraničí a diverzifikovať svoje aktivity.

Záver

Mezinárodná obchodná spoločnosť je špeciálnym druhom spoločnosti, ktorá umožňuje firmám prevádzkovať svoje obchodné aktivity mimo územia svojej založenia a často je spojená s daňovými výhodami a medzinárodnými obchodnými možnosťami.

Spoločnosti bežne prevádzkujú svoj biznis mimo jurisdikciu svojho založenia. Spoločnosti môžu mať valné zhromaždenia kdekoľvek na svete a mať bankové účty v akejkoľvek krajine. IBC je vyňatá zo všetkých druhov daní v jurisdikcií založenia. Spravidla mávajú tieto spoločnosti nízky rating vďaka nedostatkom požiadavkov registrov na detaily o akcionároch a riaditeľoch spoločnosti. Anglický ekvivalent tohto výrazu je International Business Company (IBC).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥