naplánovaná stála objednávka

Naplánovaná stála objednávka

Naplánovaná stála objednávka je špecifickým pojmom v oblasti výroby a logistiky, ktorý sa týka riadenia a plánovania zásob a výrobných procesov. Tento pojem sa často používa v spojení so systémom MRP (Material Requirements Planning), čo je plánovací systém, ktorý pomáha správne riadiť zásoby a plánovať výrobu v podniku.

Funkcia naplánovanej stálej objednávky

Naplánovaná stála objednávka je objednávka tovaru alebo surovín, ktorá je vopred naplánovaná a môže byť „zmrazená“ v množstve a čase. To znamená, že počítačový systém, konkrétne systém MRP, nemôže automaticky meniť túto objednávku. Je to v kompetencii plánovača, ktorý je zodpovedný za plánovanie daného druhu tovaru.

Tento postup je veľmi užitočný pre plánovačov, ktorí pracujú so systémom MRP, pretože im umožňuje reagovať na problémy s materiálmi a kapacitou. Naplánované stále objednávky sú pevne stanovené a majú svoje miesto v plánovacom procese.

Význam naplánovanej stálej objednávky

Naplánované stále objednávky majú dôležitú úlohu pri stanovení hlavného harmonogramu výroby. Pomáhajú zabezpečiť, že potrebné suroviny a materiály budú k dispozícii v správnom čase a množstve. Tým sa minimalizuje riziko nedostatku materiálu a prípadné oneskorenie výrobných procesov.

Pre podniky je dôležité mať presný a efektívny plán výroby a riadenia zásob, a naplánované stále objednávky sú jedným z nástrojov, ktoré im v tomto procese pomáhajú. Správne používanie tohto pojmu a jeho implementácia v plánovacom systéme môže viesť k zvýšeniu efektívnosti výroby a k lepšiemu riadeniu zásob.

Naplánovaná objednávka, ktorá môže byť zmrazená v množstve a čase. Počítač ju nesmie automaticky meniť; toto spadá do kompetencie plánovača, ktorý je zodpovedný za plánovanie daného druhu tovaru. Tento postup môže pomôcť plánovačom, ktorí pracujú so systémom MRP /plánovanie požiadaviek na materiál/, aby reagovali na problémy s materiálom a kapacitou, aby podporili vybrané naplánované objednávky. Naplánované stále objednávky sú bežnou metódou stanovenia hlavného harmonogramu výroby.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥