montáž podľa objednávky

Montáž podľa objednávky vo výrobnom prostredí

Montáž podľa objednávky, označovaná tiež ako bod odpojenia 3 (BO-3), je špecifický spôsob výroby, ktorý sa využíva v priemysle a výrobe. Tento spôsob výroby sa vyznačuje tým, že výrobný proces sa riadi prijatými objednávkami od zákazníka. Komponenty nižšieho stupňa a suroviny sú premieňané a montované podľa vopred stanovenej úrovne výroby na základe týchto objednávok.

Charakteristika bodu odpojenia 3 (BO-3)

Bod odpojenia 3 (BO-3) je kľúčovým prvkovým výrobného prostredia, ktorý definuje montáž podľa objednávky. S prihliadnutím na bod odpojenia BO-3 platia nasledujúce charakteristiky:

  1. Transformácia surovín a komponentov: Na základe prijatej objednávky sú suroviny a komponenty nižšieho stupňa premenené na vopred stanovenú úroveň submontáže alebo rozpracovaného výrobku.
  2. Usporiadanie v montážnom centre: Submontáže, rozpracované výrobky a ak existujú, aj alternatívy a prídavné zariadenia, sú uskladnené v montážnom centre, aby boli k dispozícii pre ďalší proces montáže.
  3. Montáž začína po obdržaní objednávky: Finálna montáž produktu sa spustí až po obdržaní konkrétnej objednávky od zákazníka. Týmto spôsobom sa zabezpečí, že výroba je zaradená na základe skutočnej dopytu.

Výhody montáže podľa objednávky

Montáž podľa objednávky prináša niekoľko výhod, vrátane:

  • Minimálne zásoby: Vďaka tomu, že montáž začína až po obdržaní objednávky, je možné minimalizovať zásoby a skladovanie nevyužitých komponentov.
  • Flexibilita: Tento spôsob výroby umožňuje rýchlu reakciu na zmeny v dopyte a meniace sa potreby zákazníkov.
  • Vyššia efektívnosť: Výroba je optimalizovaná na základe aktuálneho dopytu, čo vedie k vyššej efektívnosti výrobných procesov.

Montáž podľa objednávky je dôležitým aspektom v modernom priemysle a výrobe, ktorý umožňuje flexibilnejšie a efektívnejšie výrobné procesy.

bod odpojenia – 3 (BO-3) 1. (Výrobné prostredie) Druh výroby, pri ktorej sa premieňajú komponenty nižšieho stupňa a suroviny na vopred danú úroveň výroby a montujú sa alebo usporiadajú podľa prijatej objednávky od zákazníka. 2. (S prihliadnutím na bod odpojenia) Pozícia bodu odpojenia 3 (BO – 3), ktorá udáva: – suroviny a komponenty nižšieho stupňa sú podľa zadania premenené na vopred danú úroveň submontáže (úroveň rozpracovaného výrobku). – submontáže, rozpracované výrobky, alternatívy a prídavné zariadenia, ak existujú, sú uskladnené v montážnom centre. – finálna montáž začne po obdržaní objednávky od zákazníka

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥