kreditový systém štúdia

Kreditový systém štúdia

Systém štúdia, ktorý prostredníctvom zavedenia tzv. kreditov umožňuje hodnotiť študentovu záťaž pri absolvovaní jednotiek študijného programu. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov.

Základnými vlastnosťami kreditov je ich prenositeľnosť (angl. transfer), čo značí, že kredity sa môžu prenášať napr. pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole, a zhromažďovanie (angl. accumulation), t. j. získané kredity sa študentovi spočítavajú a dosiahnutím predpísaného počtu kreditov môže študent splniť podmienky na postup do ďalšej etapy štúdia alebo k štátnym skúškam a ukončeniu štúdia.

Kreditový systém používaný na vysokých školách v SR je založený na odporúčaniach ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System).

Bližšie podrobnosti o aplikácii kreditového systému na vysokých školách pozri lit. [2].

Systém štúdia, ktorý prostredníctvom zavedenia tzv. kreditov umožňuje hodnotiť študentovu záťaž pri absolvovaní jednotiek študijného programu. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov a za trimester 20 kreditov. Základnými vlastnosťami kreditov je ich prenositeľnosť (angl. transfer), čo značí že kredity sa môžu prenášať napr. pri absolvovaní časti štúdia na inej vysokej škole a zhromažďovanie (angl. accumulation), t. j. získané kredity sa študentovi spočítavajú a dosiahnutím predpísaného počtu kreditov môže študent splniť podmienky na postup do ďalšej etapy štúdia alebo k štátnym skúškam a ukončeniu štúdia. Kreditový systém používaný na vysokých školách v SR je založený na odporúčaniach ECTS. Bližšie podrobnosti o aplikácii kreditového systému na vysokých školách pozri lit. [2].

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥