Žiadateľ o azyl

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá na útvare Policajného zboru vyhlásila, že žiada o azyl na území Slovenskej republiky, čím vstupuje do konania o udelenie azylu. Žiadateľom o azyl je až do doby, kým sa v konaní právoplatne nerozhodne.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥