Záchytný tábor

je účelové zariadenie Ministerstva vnútra SR, do ktorého sú žiadatelia umiestnení aj z dôvodu lekárskych vyšetrení. Počas celej doby trvania vyšetrení, ktorá spravidla trvá dva až štyri týždne, nie je dovolené opustiť toto zariadenie. Záchytné tábory v SR sú v týchto obciach: Humenné, Liptovské Vlachy, Opatovská Nová Ves.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥