Celková hmotnosť vozidla

Čo je Celková hmotnosť vozidla v ekonomike dopravy?

Celková hmotnosť vozidla je kľúčovým pojmom v oblasti ekonomiky dopravy a cestnej premávky. Tento termín označuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť motorového vozidla. V prípade jazdnej súpravy (napríklad kamión s príveskom) platí definícia celkovej hmotnosti vozidla pre celú súpravu, vrátane prívesku.

Regulácia a význam

Celková hmotnosť vozidla je dôležitým parametrom v cestnej premávke, pretože určuje maximálnu váhu vozidla, ktorú je možné prevážať po cestách. Toto obmedzenie má zásadný význam pre bezpečnosť na cestách, stav infraštruktúry a ochranu životného prostredia.

Zákon a predpisy

V Slovenskej republike je celková hmotnosť vozidla regulovaná zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. Tento zákon definuje maximálnu prípustnú celkovú hmotnosť motorových vozidiel a jazdných súprav a stanovuje postihy za ich porušenie. Cieľom týchto predpisov je zabezpečiť bezpečnosť na cestách a ochranu infraštruktúry.

Význam pre ekonomiku

Celková hmotnosť vozidla má význam aj pre ekonomiku krajiny, pretože ovplyvňuje efektívnosť dopravy a náklady spojené s prepravou tovaru. Pre podniky a logistické spoločnosti je dôležité optimalizovať hmotnosť svojich vozidiel, aby dosiahli najlepšie výsledky v oblasti prepravy tovaru.

Záver

Celková hmotnosť vozidla je dôležitým pojmom v ekonomike dopravy a cestnej premávke. Tento parameter ovplyvňuje bezpečnosť na cestách, reguluje sa zákonom a má význam pre efektívnosť dopravy a náklady spojené s ňou. Je neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky a dopravy krajiny.

celková hmotnosť vozidla je najväčšia prípustná celková hmotnosť motorového vozidla a v prípade jazdnej súpravy v zmysle § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥