Kapitálový výnos

kapitálový výnos v ekonomike

Kapitálový výnos je príjem, ktorý sa dosiahne, keď predajná cena majetku presiahne jeho pôvodnú kúpnu cenu.

význam kapitálového výnosu

Kapitálový výnos je kľúčovým pojmom v oblasti financií a investícií. Tento príjem vzniká, keď investori alebo jednotlivci predávajú majetok, ako sú akcie, nehnuteľnosti alebo iné investičné aktíva, za cenu vyššiu ako bola ich pôvodná nákupná cena. Kapitálový výnos predstavuje zisk, ktorý je spojený s investovaním a je často jedným z hlavných cieľov investorov.

spôsoby dosiahnutia kapitálového výnosu

Kapitálový výnos sa dá dosiahnuť rôznymi spôsobmi:

  • Obchodovanie na burze: Investori môžu kúpiť akcie a iné cenné papiere a potom ich predať za vyššiu cenu, čím dosiahnu kapitálový výnos.
  • Investovanie do nehnuteľností: Investície do nehnuteľností môžu priniesť kapitálový výnos prostredníctvom rastu hodnoty nehnuteľnosti alebo z prenájmu.
  • Podnikanie: Podnikatelia môžu dosiahnuť kapitálový výnos tým, že budujú a rozvíjajú svoje podniky a následne ich predajú za zisk.

dôležitosť kapitálového výnosu

Kapitálový výnos je dôležitý pre investičné rozhodnutia a hospodársky rast. Pre investorov predstavuje odmenu za ich riziko a úsilie, ktoré vložili do investovania. Pre podnikateľov je kapitálový výnos odrazom hodnoty ich podniku a úspechu na trhu. Celkovo je pochopenie a riadenie kapitálového výnosu kľúčovým aspektom v oblasti financií a ekonomiky.

Príjem, ktorý sa dosiahne, keď predajná cena majetku presiahne jeho pôvodnú kúpnu cenu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥