Jednorázové poistné

Jednorázové poistné

Jednorázové poistné je termín z oblasti poisťovníctva, ktorý označuje poistné, ktoré je zaplatené naraz na celú dobu platnosti poistenia. Tento spôsob platby poistného je často využívaný pri rôznych druhoch poistných produktov a môže mať výhody aj nevýhody pre poisteného.

Charakteristika jednorázového poistného

Jednorázové poistné má niekoľko charakteristík, ktoré ho odlišujú od iných spôsobov platby poistného:

 • Platba na celé obdobie: Poistený platí poistné naraz na celú dobu trvania poistenia, čo môže byť napríklad rok alebo viac.
 • Šetrenie na dlhodobom horizonte: Tento spôsob platby umožňuje poistnému mať istotu, že je krytý po celú dobu platnosti poistenia bez potreby mesačných alebo ročných platieb.
 • Možnosť zľavy: Poistné môže byť lacnejšie v prípade jednorázovej platby, pretože poisťovňa môže poskytovať zľavy za platbu dopredu.

Výhody a nevýhody

Jednorázové poistné má svoje výhody a nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere poistného produktu:

 • Výhody:
  • Šetrenie na dlhodobom horizonte bez potreby mesačných platieb.
  • Možnosť získať zľavu od poisťovne.
  • Výhodné pre tých, ktorí majú finančné prostriedky na jednorázovú platbu.
 • Nevýhody:
  • Môže byť náročné pre tých, ktorí nemajú dostatočné finančné prostriedky na jednorázovú platbu.
  • Strata flexibility, keďže platba je fixovaná na celé obdobie platnosti poistenia.

Záver

Jednorázové poistné je dôležitým konceptom v oblasti poisťovníctva, ktorý umožňuje poisteným platiť poistné naraz na celú dobu platnosti poistenia. Je to jedna z možností, ktorú treba zvážiť pri výbere poistného produktu, a je dôležité zvážiť jeho výhody a nevýhody vzhľadom na finančnú situáciu a potreby poisteného.

Poistné zaplatené naraz na celý čas platnosti poistenia.

Poistné, ktoré platí poistený alebo osoba, ktorá poistenie dojednala na dohodnutú poistnú dobu (celé obdobie – doba platnosti poistenia), naraz.

poistné zaplatené jednorazovo na celú dobu trvania poistenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥