identifikátor

Identifikátor v doprave

(v edifact) – Znak alebo skupina znakov, ktoré sa používajú na identifikáciu alebo pomenovanie detailov súboru a identifikáciu určitých vlastností tohoto súboru.

Symbolické meno identifikátora

V oblasti dopravy a logistiky má pojem „identifikátor“ široké využitie. V rámci EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, and Transport) predstavuje identifikátor znak alebo skupinu znakov, ktoré sa používajú na jednoznačnú identifikáciu alebo pomenovanie detailov súboru a určujú špecifické vlastnosti tohoto súboru. Tento termín je kľúčovým prvkom v elektronickej výmene dát a komunikácii v rámci dopravy a obchodu.

Identifikátor v praxi

Identifikátory sa často používajú pri sledovaní a riadení prepravy tovaru a informácií v dopravnom sektore. Môžu byť použité na identifikáciu konkrétneho tovaru, kontajnerov, nákladov, alebo iných logistických jednotiek. Identifikátory sú dôležité pri sledovaní pôvodu a destinácie nákladu, stanovení cien, sledovaní stavu zásielky a ďalších operáciách súvisiacich s logistikou.

Symbolické meno identifikátora

Okrem použitia identifikátora v kontexte elektronickej výmeny dát a logistiky, sa termín „identifikátor“ môže vzťahovať aj na symbolické mená v programovaní a informačných technológiách. Symbolické meno môže označovať premenné, konštanty, typy alebo procedúry v programovacom kóde. Tieto identifikátory slúžia na jednoznačné určenie a odkazovanie na rôzne prvky v softvéri.

Záver

Identifikátor je dôležitým pojmom v oblasti dopravy a logistiky, ako aj v informačných technológiách. Jeho účelom je umožniť jednoznačnú identifikáciu a odkazovanie na rôzne prvky, či už v rámci elektronickej výmeny dát alebo pri programovaní. Správne použitie identifikátora je nevyhnutné pre efektívnu a spoľahlivú komunikáciu a riadenie v týchto oblastiach.

(v edifact) – Znak alebo skupina znakov, ktoré sa používajú na identifikáciu alebo pomenovanie detailov súboru a identifikáciu určitých vlastností tohoto súboru.

symbolické meno – označenie premenných, konštánt, typov, procedúr

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥