Beneficient

Beneficiary (beneficient) – požívateľ výhody, prospechu, fyzická alebo právnická osoba, na meno ktorej alebo v prospech ktorej je vystavený alebo prevedený akreditív. V širšom zmysle je to príjemca platby alebo akéhokoľvek iného peňažného plnenia. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Beneficiary.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *