Fondy špecializujúce sa na cenných papieroch novoznikajúcich trhov

Fondy špecializujúce sa na cenných papieroch novoznikajúcich trhov

Fondy špecializujúce sa na cenných papieroch novoznikajúcich trhov predstavujú špecifickú kategóriu investičných fondov, ktoré investujú do finančných trhov krajín s novovznikajúcimi ekonomikami a trhmi. Tieto fondy sa často označujú ako „Emerging Market Funds“ v anglickom ekvivalente. Ich investičný prístup je zameraný na krajinu a regióny, ktoré sa nachádzajú vo fáze rýchleho ekonomického rastu, industrializácie a rozvoja.

Charakteristika Fondov Špecializujúcich sa na Cenných Papieroch Novoznikajúcich Trhov

Tieto fondy majú niekoľko charakteristických rysov, ktoré ich odlišujú od iných typov investičných fondov:

 • Investície do Novovznikajúcich Trhov: Hlavným cieľom týchto fondov je investovať do cenných papierov, vrátane akcií, dlhopisov a iných aktív, emitovaných spoločnosťami a vládami v krajinách s novovznikajúcimi trhmi. Tieto krajiny zahŕňajú často rozvojové ekonomiky v Ázii, Latinskej Amerike, Afrike a východnej Európe.
 • Rizikový Profil: Investovanie do novoznikajúcich trhov prináša so sebou vysokú mieru ekonomického, politického a menového rizika. Tieto fondy sú preto považované za značne rizikové a ich hodnota môže výrazne kolísať v krátkodobom aj dlhodobom horizonte.
 • Rastový Potenciál: Jedným z hlavných dôvodov investovania do novoznikajúcich trhov je potenciál na vysoký rast hodnoty investícií. Ekonomiky týchto krajín často rastú rýchlejšie ako ekonomiky rozvinutých trhov.
 • Portfólio Diverzifikácia: Fondy špecializujúce sa na novoznikajúce trhy často investujú do širokej škály aktív v rôznych krajinách a odvetviach, čo pomáha diverzifikovať riziko.

Typické Regióny a Krajiny

Tieto fondy sa zameriavajú na rôzne regióny a krajiny s novovznikajúcimi trhmi. Niektoré z typických regiónov zahŕňajú:

 • Ázia: Čína, India, Južná Kórea, Taiwan a ďalšie rýchlo rastúce ázijské ekonomiky s veľkým potenciálom rastu.
 • Latinská Amerika: Brazília, Mexiko, Kolumbia a ďalšie krajiny v Latinskej Amerike, ktoré sú dôležitými hráčmi na novovznikajúcich trhoch.
 • Afrika: Nigéria, Južná Afrika, Keňa a iné africké krajiny, ktoré zažívajú rýchly ekonomický rozvoj.
 • Východná Európa: Poľsko, Maďarsko, Rusko a ďalšie krajiny v regióne východnej Európy.

Riziká a Odporúčania pre Investorov

Investovanie do fondov špecializujúcich sa na novoznikajúce trhy je spojené s určitými rizikami, a preto je dôležité, aby investori zvážili tieto faktory:

 • Riziká menových kolísaní: Investície do novoznikajúcich trhov môžu byť ovplyvnené zmenami v hodnote miestnych mien.
 • Politické riziká: Nestabilita v politickom prostredí krajiny môže mať negatívny vplyv na investície.
 • Riziko likvidity: Niektoré novovznikajúce trhy môžu byť menej likvidné a investori sa môžu stretnúť s problémami pri kúpe alebo predaji cenných papierov.
 • Dlhodobý Horizont: Investovanie do týchto fondov je často vhodnejšie pre investičný horizont na stredný a dlhý termín, pretože krátkodobá volatilita môže byť výrazná.

Je dôležité, aby investori pred investovaním do fondov špecializujúcich sa na novoznikajúce trhy porozumeli ich rizikám a mali primeranú investičnú stratégiu zohľadňujúcu svoje ciele a toleranciu k riziku.

Fondy investujúce základnú časť svojich prostriedkov na finančných trhoch krajín s novovznikajúcimi trhmi a nemenej veľkými ekonomickými a politickými rizikami. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Emergin Market Funds.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥