Európska dvanástka

Európska Dvanástka: História Európskej Integrácie

Európska dvanástka je názov, ktorý sa používal na označenie členských štátov Európskych spoločenstiev (ES) a neskôr Európskej únie (EÚ), keď tieto organizácie pozostávali z dvanástich štátov. Táto éra európskej integrácie bola dôležitou kapitolou v dejinách európskej politiky a ekonomiky.

Členské Štáty Európskej Dvanástky

V období Európskej dvanástky, členské štáty zahŕňali nasledovné krajiny:

 • Belgicko
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Grécko
 • Holandsko
 • Írsko
 • Luxembursko
 • Nemecko
 • Portugalsko
 • Taliansko
 • Španielsko
 • Veľká Británia

Rozvoj Európskej Integrácie

Európska dvanástka bola obdobím intenzívnej integrácie v Európe. Počas tejto éry boli podpísané dôležité zmluvy a vytvorené inštitúcie, ktoré formovali dnešnú EÚ. Niektoré z najvýznamnejších krokov zahŕňali:

 • Single European Act (SEA): SEA, prijatá v roku 1986, zaviedla vnútorný trh EÚ s cieľom odstrániť obchodné prekážky a podporiť hospodársky rast.
 • Maastrichtská zmluva: Táto zmluva z roku 1992 vytvorila Európsku úniu a formulovala spoločnú menovú politiku a cieľ vytvorenia eura.
 • Širšie členstvo: Počas tohto obdobia sa EÚ rozširuje o nové členské štáty z východnej a strednej Európy.

Legacy Európskej Dvanástky

Európska dvanástka zanechala trvalý odkaz na európsku integráciu. Bola obdobím, keď sa vytvárali základy pre jednotný trh, spoločnú menovú politiku a posilnenú spoluprácu medzi členskými krajinami. Dnešná EÚ využíva tieto základy na ďalšie rozširovanie a posilňovanie európskej integrácie v rôznych oblastiach politiky a hospodárstva.

Názov sa používal na označenie členských štátov, pokiaľ ES a neskôr EÚ pozostávala z dvanástich štátov. Išlo o Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Taliansko, Španielsko a Veľkú Britániu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥