európska dohoda o práci osádok v medzinárodnej cestnej doprave

Európska Dohoda o Práci Osádok v Medzinárodnej Cestnej Doprave (AETR)

Európska dohoda o práci osádok v medzinárodnej cestnej doprave, skratkou AETR, je významnou medzinárodnou dohodou, ktorá bola uzavretá v roku 1970 v Ženeve. Táto dohoda je zameraná na reguláciu pracovných podmienok, najmä pracovného času osádok vozidiel, ktoré vykonávajú medzinárodnú osobnú a nákladnú cestnú dopravu. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť ochranu pracovnej sily v tejto odvetví a súčasne prispievať k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Historický Kontext

AETR vznikla v reakcii na potrebu regulovať pracovné podmienky v medzinárodnej cestnej doprave, kde osádky vozidiel často čelia dlhým a náročným pracovným hodinám a zmiešaným pracovným režimom. Dohoda bola uzavretá pod záštitou Organizácie Spojených národov (OSN) a vstúpila do platnosti v roku 1983.

Ciele a Ustanovenia

AETR obsahuje dôležité ustanovenia, ktoré stanovujú maximálny pracovný čas a minimálny odpočinok pre členov osádok vozidiel. Tieto ustanovenia majú za cieľ zabezpečiť, že pracovníci v cestnej doprave majú dostatok času na odpočinok a obnovu svojej fyzickej a duševnej kondície, čo prispieva k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

Význam AETR

AETR je významnou medzinárodnou dohodou, ktorá pomáha zlepšiť pracovné podmienky v cestnej doprave a zároveň zabezpečuje bezpečnosť na cestách. Rovnako dôležité je, že táto dohoda zohľadňuje špecifické potreby osádok vozidiel v medzinárodnej doprave a zaisťuje, že ich práva sú chránené na medzinárodnej úrovni.

Záver

Európska dohoda o práci osádok v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) je dôležitým právnym nástrojom, ktorý prispieva k zlepšeniu pracovných podmienok a bezpečnosti v cestnej doprave. Je to krok správnym smerom v ochrane pracovníkov v tomto odvetví a zároveň pomáha zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky na medzinárodnej úrovni.

(aetr) – Otvorená mnohostranná medzinárodná dohoda uzavretá v r. 1970 v Ženeve, upravujúca pracovné podmienky, najmä pracovný čas osádok vozidiel v medzinárodnej osobnej a nákladnej cestnej doprave; slúži na ochranu pracovnej sily a súčasne prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥