Embosovaná platobná karta

Embosovaná platobná karta v bankovníctve

Embosovaná platobná karta je charakteristická tým, že má na prednej strane reliéfne vytlačené všetky informácie, ktoré sú potrebné na zúčtovanie transakcie. Týmito informáciami sú číslo karty, meno jej držiteľa a tiež platnosť karty. Na jej použitie nie je potrebné zadať PIN kód (stačí podpis), dokonca nie je potrebná fyzická prítomnosť karty pri transakcii, pretože pri internetovej platbe stačí, keď zadáme číslo karty, meno, dátum expirácie a v niektorých prípadoch aj kontrolé číslo uvedené na rube karty (CVS). Embosovanou platobnou kartou môžeme platiť aj v obchodoch, ktoré majú imprinter (mechanické snímacie zariadenie, prostredníctvom ktorého sa informácie z embosovanej platobnej karty otlačia na účtenku. Toto zariadenie nie je on-line spojené so zúčtovacím centrom na rozdiel od POS terminálu).

Embosovaná platobná karta je jedným z typov platobných kariet používaných v bankovníctve. Táto karta sa vyznačuje tým, že na jej povrchu sú reliéfne vyryté dôležité informácie, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie platobných transakcií. Medzi týmito informáciami patria číslo karty, meno držiteľa a dátum platnosti karty.

Jedným z hlavných rozdielov medzi embosovanou platobnou kartou a inými typmi platobných kariet je spôsob overovania transakcií. Pri použití embosovanej karty nie je potrebné zadať PIN kód, ako je to často pri bezkontaktných kartách. Naopak, stačí podpísať účtenku alebo potvrdiť transakciu iným spôsobom.

Využitie embosovanej platobnej karty

Embosovanou platobnou kartou je možné platiť nielen v bežných platobných termináloch, ale aj v zariadeniach nazývaných „imprintery“. Tieto mechanické snímacie zariadenia umožňujú otlačiť informácie z embosovanej platobnej karty na účtenku. Jedná sa o alternatívny spôsob zúčtovania platby, ktorý nie je on-line spojený so zúčtovacím centrom, na rozdiel od moderných POS terminálov.

Výhody a nevýhody

Embosované platobné karty majú svoje výhody a nevýhody. Medzi výhody patrí ich jednoduché použitie a možnosť vykonávať platby aj v prípade, že nie je k dispozícii elektronické pripojenie na overenie transakcie. Na druhej strane, pretože nie je vyžadovaný PIN kód a overenie je založené na podpise, môže existovať riziko zneužitia v prípade straty alebo krádeže karty.

Embosované platobné karty majú svoje miesto v bankovníctve a aj keď sú menej používané v porovnaní s modernými elektronickými platobnými metódami, stále sú v niektorých situáciách a regiónoch dôležitým platobným prostriedkom.

Embosovaná platobná karta je charakteristická tým, že má na prednej strane reliéfne vytlačené všetky informácie, ktoré sú potrebné na zúčtovanie transakcie. Týmito informáciami sú číslo karty, meno jej držiteľa a tiež platnosť karty. Na jej použitie nie je potrebné zadať PIN kód (stačí podpis), dokonca nie je potrebná fyzická prítomnosť karty pri transakcii, pretože pri internetovej platbe stačí, keď zadáme číslo karty, meno, dátum expirácie a v niektorých prípadoch aj kontrolé číslo uvedene na rube karty (CVS). Embosovanou platobnou kartou môžeme platiť aj v obchodoch, ktoré majú imprinter (mechanické snímacie zariadenie, prostredníctvom ktorého sa informácie z embosovanej platobnej karty otlačia na účtenku. Toto zariadenie nie je on-line spojené so zúčtovacím centrom na rozdiel od POS terminálu).

je karta, na ktorej je reliéfne (vystúpenou tlačou) uvedené meno majiteľa karty a jej číslo. Možno ju použiť v tzv. imprinteroch, čo sú obchodné terminály zvané žehlička.

Je karta, na ktorej povrchu je vystupujúce (reliéfne) písmo s identifikačnými údajmi majiteľa účtu, ako sú meno držiteľa, číslo karty a dátum platnosti karty. Embosovanou platobnou kartou je možné platiť u obchodníkov v zariadeniach (tzv. imprinter), ktoré nie sú on-line spojené so zúčtovacím centrom ako platobný terminál (pozri POS).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥