ekvivalent

Ekvivalent v Ekonomike a Obchode

1. (Všeobecne) Rovnocenný v hodnote, množstve, dôležitosti, význame atď. a 2. uvádzajúci, že predmet: 1. vlastní také funkčné a fyzikálne vlastnosti, že je rovnocenný vo výkone, spoľahlivosti a údržbe s iným predmetom podobného alebo identického účelu a 2. je vymeniteľný za iný predmet (a) bez vyberania schopnosti výkonu a (b) bez zásahu do samotného predmetu alebo pripojenia iných predmetov s výnimkou nastavenia.

Pojem „ekvivalent“ sa v oblasti ekonómie a obchodu používa na vyjadrenie rovnocennosti v rôznych kontextoch. Môže sa týkať hodnoty, množstva, dôležitosti a významu rôznych predmetov, aktív alebo procesov. Ekvivalent sa tiež uplatňuje v technických a inžinierskych súvislostiach, keď sa porovnáva výkon a spoľahlivosť rôznych technických riešení alebo zariadení.

Ekvivalent v Hodnotovom Kontexte

V ekonomike sa pojem „ekvivalent“ často používa na vyjadrenie rovnocennosti v hodnote. Napríklad, pri výmene tovaru alebo služieb môže byť dôležité, aby obe strany považovali to, čo dostanú, za ekvivalentné tomu, čo dávajú. Hodnota tovaru alebo služby sa môže vyjadriť v peniazoch, a preto ekvivalent znamená, že hodnota získaného a odovzdaného je rovnaká. To je kľúčovým princípom obchodu a ekonomickej výmeny.

Ekvivalent v Technickom Kontexte

V technických a inžinierskych odvetviach sa pojem „ekvivalent“ často používa na porovnanie výkonu a spoľahlivosti rôznych technických riešení alebo zariadení. Keď sa hovorí, že dva technické prvky sú ekvivalentné, znamená to, že majú rovnaké funkčné a fyzikálne vlastnosti. To znamená, že sú schopné plniť rovnaký účel a majú podobné výkonnostné a spoľahlivostné charakteristiky.

Taktiež, keď sa hovorí, že technický prvok je vymeniteľný za iný bez vyberania schopnosti výkonu a bez zásahu do samotného predmetu alebo pripojenia iných prvkov, ide o vyjadrenie toho, že tieto prvky sú kompatibilné a môžu byť nahradené bez zásadných zmien alebo úprav.

Záver

Pojem „ekvivalent“ má v ekonómii a obchode i v technických odvetviach dôležité významy. Používa sa na vyjadrenie rovnocennosti v rôznych aspektoch, či už ide o hodnotu, výkon, spoľahlivosť alebo vymeniteľnosť. Porozumenie tohto pojmu je kľúčové pre efektívne riadenie obchodných a technických procesov a rozhodovanie v týchto oblastiach.

1. (Všeobecne) Rovnocenný v hodnote, množstve, dôležitosti, význame atď. a 2. uvádzajúci, že predmet: 1. vlastní také funkčné a fyzikálne vlastnosti, že je rovnocenný vo výkone, spoľahlivosti a údržbe s iným predmetom podobného alebo identického účelu a 2. je vymeniteľný za iný predmet (a) bez vyberania schopnosti výkonu a (b) bez zásahu do samotného predmetu alebo pripojenia iných predmetov s výnimkou nastavenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥