Dow Jones Industrial Average

Ekonomický Pojem: Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je najvýznamnejší americký akciový index, ktorý sa obchoduje na New Yorskej burze (New York Stock Exchange – NYSE). DJIA pozostáva z akcií 30 najvýznamnejších priemyselných spoločností v Spojených štátoch.

Význam Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average je jedným z najznámejších a najčastejšie sledovaných akciových indexov na svete. Jeho hodnota a vývoj sú dôležitými indikátormi pre finančné trhy a investičné rozhodnutia. Index zahŕňa spoločnosti z rôznych odvetví priemyslu, čo ho robí reprezentatívnym ukazovateľom celkovej ekonomickej aktivity a výkonnosti v USA.

Historický Kontext

Dow Jones Industrial Average bol vytvorený v roku 1896 Charlesom Dowom a Edwardom Jonesom a slúžil pôvodne na monitorovanie výkonnosti priemyselných spoločností. Od svojho vzniku prešiel mnohými zmenami a vývojom, a dnes zahŕňa nielen priemyselné spoločnosti, ale aj spoločnosti z iných odvetví, ako sú technológia, finančné služby, zdravotníctvo a ďalšie.

Zloženie Dow Jones Industrial Average

Spoločnosti zahrnuté do DJIA sa vyberajú na základe rôznych faktorov, vrátane ich dôležitosti v priemysle, kapitalizácie trhu a obchodného objemu. Tieto spoločnosti menia svoje váhové umiestnenie v indexe na základe zmien v ich hodnote.

Vplyv na Trhy a Investície

Hodnota Dow Jones Industrial Average má veľký vplyv na celkovú náladu a dôveru na finančných trhoch. Keď DJIA rastie, môže to signalizovať pozitívne očakávania o ekonomickej budúcnosti, čo môže viesť k rastu investícií a rastu na trhu. Naopak, pokles DJIA môže vyvolať obavy o ekonomický výhľad a viesť k poklesu trhových cien.

Záver

Dow Jones Industrial Average je kľúčovým ukazovateľom v oblasti amerických akciových trhov a má široký vplyv na globálne finančné trhy. Jeho sledovanie a analýza sú dôležitými nástrojmi pre investičné rozhodnutia a pohyb na trhu.

Najvýznamnejší americký akciový index na New Yorskej burze, pozostávajúci z akcií 30 najvýznamnejších priemyselných spoločnosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥