Dow Jones Index

Ekonomický Pojem: Dow Jones Index

Dow Jones Index je americký akciový index, ktorý zahŕňa najdôležitejšie akcie kótované na Newyorskej akciovej burze (NYSE). Existuje v súčasnej podobe od roku 1928 a je jedným z najznámejších a najdôležitejších ukazovateľov v oblasti svetových finančných trhov.

Význam Dow Jones Indexu

Dow Jones Index, často skrátene nazývaný „Dow“ alebo „DJIA“ (Dow Jones Industrial Average), je dôležitým nástrojom na sledovanie vývoja amerických akciových trhov. Skladá sa z vybraných 30 veľkých a vplyvných spoločností, ktoré pôsobia v rôznych odvetviach hospodárstva. Medzi tieto spoločnosti patria napríklad technologickí giganti, finančné inštitúcie, výrobcovia a mnohé ďalšie.

Dow Jones Index slúži ako indikátor celkovej výkonnosti amerických akciových trhov. Jeho hodnota sa vypočítava na základe cenových zmien týchto 30 vybraných akcií. Keď hodnota indexu stúpa, naznačuje to pozitívny vývoj akciových trhov, zatiaľ čo pokles indexu môže signalizovať problémy na trhu.

Hlavné Charakteristiky Dow Jones Indexu

Dow Jones Index má niekoľko dôležitých charakteristík, ktoré ho odlišujú od iných akciových indexov:

  • Vybrané Spoločnosti: Index zahŕňa 30 veľkých spoločností, ktoré sú považované za zástupcov rôznych odvetví hospodárstva.
  • Váhový Umiestnenie: Hodnota indexu nie je priamo úmerná trhovej kapitalizácii spoločností, ale zohľadňuje váhové umiestnenie každej z nich.
  • Historická Dôležitosť: Dow Jones Index má bohatú históriu a je často citovaný v médiách a analýzach.
  • Trhová Relevancia: Jeho vývoj sa často považuje za ukazovateľ trhovej nálady a ekonomickej stability v USA.

Záver

Dow Jones Index je kľúčovým ukazovateľom v oblasti amerických akciových trhov a má významný vplyv na globálne finančné trhy. Jeho hodnota a vývoj sú dôkladne sledované investormi, analytikmi a verejnosťou, pretože poskytuje dôležité informácie o stave a výkonnosti amerického hospodárstva.

Americký akciový index najdôležitejších akcií kótovaných na Newyorskej akciovej burze (NYSE), v súčasnej podobe existuje od roku 1928.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥