dodacie podmienky

Zaužívaný, ale nepresný názov pre podmienky kúpnej zmluvy, ktoré vymedzujú rôzne náležitosti dodávky tovaru, najmä dodaciu lehotu, spôsob dodávky (t. j. dopravný prostriedok, prepravnú cestu), platenie atď.

Delivery Terms (dodacie podmienky) – zmluvné podmienky, na základe ktorých sa má uskutočniť dodávka tovaru. Ide predovšetkým o spôsob dodávky, prechod nákladov a rizík z predávajúceho na kupujúceho a pod. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Delivery Terms.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥