dodací list

Dodací List v Doprave

Dodací list je dôležitým dokumentom v oblasti dopravy, ktorý sa používa na evidenciu a overenie prepravy nákladu. Existuje však viacero definícií tohto pojmu v závislosti od typu dopravy.

1. Dodací List v Lodnej Doprave

V lodnej doprave je dodací list dokladom vydaným v mene dopravcu, ktorý oprávňuje príjemcu na vydanie dovezeného nákladu. Tento dokument je dôležitým preukazom o tom, že náklad uvedený v dodacom liste je totožný s nákladom uvedeným v nákladnom liste, ktorý je často označovaný ako „konosament“. Dodací list tak slúži na overenie prepravy nákladu a jeho doručenia na určené miesto.

2. Dodací List v Leteckej Preprave

V leteckej preprave má dodací list iný význam. Ide o poverenie oprávnenej strany na dopravu zásielky inej strane, než je uvádzaný adresát v leteckom nákladnom liste. To znamená, že dodací list v tomto kontexte oprávňuje určitú osobu alebo entitu prevziať a doručiť zásielku v mene adresáta uvedeného v nákladnom liste. Tento postup je bežný pri medzinárodnej leteckej preprave nákladu.

Záver

Dodací list je dôležitým dokumentom v oblasti dopravy, ktorý pomáha evidovať a overovať prepravu nákladu. Jeho presný význam môže však závisieť od konkrétneho druhu dopravy, pričom sa najčastejšie používa v lodnej a leteckej preprave.

1. (V lodnej doprave) Doklad vydaný v mene dopravcu, oprávňujúci vydať dovezený náklad, ktorý je totožný a zrejme preukázateľný v nákladnom liste – konosamente. 2. (V leteckej preprave) Poverenie oprávnenej strany na dopravu zásielky inej strane, než adresát uvádza v leteckom nákladnom liste.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥