Deň odoslania

Deň odoslania a jeho význam v oblasti faktoringu

V oblasti faktoringu a medzinárodnej logistiky predstavuje deň odoslania, známy aj ako „Shipment date“, kľúčový dátum. Tento deň označuje moment, keď je tovar naložený na loď, lietadlo, alebo kamión a odosláný k jeho cieľovému miestu. Deň odoslania je často zároveň dňom, ktorým začína doba splatnosti prevoditeľných inštrumentov, ako sú napríklad zmenky alebo šeky.

Dôležitosť dňa odoslania vo faktoringových operáciách

V rámci faktoringu má deň odoslania zásadný význam pre určenie termínov splatnosti pohľadávok. Tento dátum je často referenčným bodom pre výpočet obdobia, počas ktorého musí byť pohľadávka uhradená. Správne určenie dňa odoslania je preto nevyhnutné pre efektívne riadenie cash flow a likvidity podniku.

Deň odoslania a jeho právne dôsledky

Právne má deň odoslania význam aj pri určovaní začiatku rôznych právnych a obchodných termínov, ako sú záručné doby, poistenie nákladu alebo doby na reklamáciu. Tento deň sa často uvádza v obchodných zmluvách, prepravných a faktoringových dohodách.

Význam pre logistiku a dodávateľské reťazce

V kontexte medzinárodného obchodu a logistiky je deň odoslania dôležitý pre plánovanie a koordináciu dodávateľských reťazcov. Zabezpečuje, aby všetci zúčastnení v reťazci vedeli, kedy presne boli tovary odoslané, čo umožňuje lepšiu koordináciu a plánovanie ďalších logistických a obchodných procesov.

Využitie dňa odoslania v praxi

V praxi by mali podniky a logistické spoločnosti venovať deňu odoslania zvýšenú pozornosť. Tento dátum by mal byť zaznamenaný a riadne dokumentovaný vo všetkých relevantných obchodných a logistických dokumentoch, aby sa predišlo možným nedorozumeniam alebo sporom týkajúcim sa termínov splatnosti a dodávok.

Shipment date (deň odoslania) – deň naloženia lode, lietadla alebo kamióna. Často tiež deň, ktorým sa začína doba, ktorá sa končí dňom splatnosti prevoditeľného inštrumentu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Shipment date.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥