Crocodile Club

Crocodile Club – Klub Krokodíl v Európskej Integrácii

Crocodile Club (Klub Krokodíl) je historickým symbolom európskej integrácie a politického aktivizmu.

V roku 1980 v Štrasburgu vznikol tento klub a bol pomenovaný podľa reštaurácie, kde sa jeho členovia často stretávali. Jeho zakladateľom bol Altiero Spinelli, taliansky ľavicový poslanec Európskeho parlamentu a celoživotný zástanca federalizmu. Spinelliho vízia a entuziazmus pre inštitucionálnu reformu Európskej únie dávali klubu jasný smer.

Crocodile Club mal otvorené dvere pre predstaviteľov všetkých politických frakcií, ktorí zdieľali Spinelliho presvedčenie o potrebe hlbších európskych integrácií. Členovia klubu sa stretávali, diskutovali a spolupracovali na rôznych politických iniciatívach, ktoré mali posilniť jednotu a demokraciu v Európskej únii.

Spinelliho práca a Crocodile Club mali významný vplyv na rozvoj európskych inštitúcií. Jeho neúnavné úsilie o federalizmus a demokratické reformy zanechalo trvalý odkaz na proces európskej integrácie.

Crocodile Club zostáva symbolom odhodlania a vízie tých, ktorí veria v silnú a jednotnú Európsku úniu. Jeho príbeh nám pripomína, že európska integrácia je výsledkom úsilia mnohých jednotlivcov a ich oddanosti ideálu európskej jednoty.

Crocodile Club (Klub Krokodíl) vznikol v r. 1980 v Štrasburgu a bol pomenovaný podľa reštaurácie, kde sa členovia stretávali. Bol založený Altierom Spinellim – talianskym ľavicovým poslancom EP, celoživotným zástancom federalizmu. Klub navštevovali predstavitelia všetkých politických frakcií, ktorí zdieľali Spinelliho nadšenie pre inštitucionálnu reformu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥