cross-docking

Cross-Docking v Logistike a Výrobe

Cross-docking je technológia priamych dodávok, ktorá sa najčastejšie využíva v potravinárskom tovare a zohráva dôležitú úlohu v logistike a výrobe. Táto technológia spočíva v začlenení prietokového článku – logistického centra – do logistického reťazca medzi dodávateľov (výrobcov, producentov, dovozcov) a maloobchod.

Cross-dockové centrum je strediskom, kde sa tovar triedi, kompletizuje a konsoliduje (združuje). Jeho hlavnou úlohou je efektívne riadiť tok tovaru a zabezpečiť rýchlu a spoľahlivú distribúciu. Táto technológia je obzvlášť populárna v prípade reťazcov hypermarketov a supermarketov, ktoré potrebujú rýchle a presné dodávky tovaru do svojich prevádzok.

Výhody cross-dockingu sú viacnásobné. Pomáha znížiť skladové náklady, pretože tovar sa už neprekladá do dlhodobého skladového priestoru, čím sa šetria náklady na skladovanie a manipuláciu. Taktiež umožňuje rýchlejšiu distribúciu tovaru, čo vedie k spokojnosti zákazníkov.

Cross-docking je efektívnym spôsobom riadenia dodávok a zabezpečuje optimálne využitie logistických kapacít. Ide o dôležitý prvok výrobných a logistických procesov, ktorý prispieva k zvýšeniu efektivity a zníženiu nákladov v logistickom reťazci.

Technológia priamych dodávok najčastejšie potravinárskeho tovaru, spočívajúca v začlenení prietokového článku – logistického centra – do logistického reťazca medzi dodávateľov (výrobcov, producentov, dovozcov) a maloobchod. Cross-dockové centrum triedi, kompletizuje a konsoliduje (združuje) tovar. Iniciátormi cross-dockingu sú hlavne reťazce hypermarketov a supermarketov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥