Cover

Cover – Spätný nákup akcií pri obchodovaní na krátko

Spätný nákup akcií pri obchodovaní na krátko, uzatvorenie shortovej pozície.

Pojem „Cover“ je kľúčovým v oblasti finančných a kapitálových trhov, najmä pri obchodovaní na krátko. Tento termín sa používa na označenie spätného nákupu akcií, ktoré boli predtým požičané a predané na krátko v rámci shortovej pozície.

Shortovanie je obchodná stratégia, pri ktorej investor požičiava akcie od inej strany a predáva ich na trhu s očakávaním, že ich cena klesne. Keď cena klesne na požadovanú úroveň, investor kupuje tieto akcie späť na trhu, aby ich mohol vrátiť pôvodnému vlastníkovi. Tento postup sa nazýva „Cover“ a umožňuje investorovi uzatvoriť shortovú pozíciu.

Cover je dôležitým krokom pre investorov, ktorí obchodujú na krátko, pretože umožňuje uzatvorenie pozície a zabezpečenie zisku alebo minimalizáciu straty. Dôležité je, že cena akcií pri uzatváraní shortovej pozície je nižšia, čím investor profituje z rozdielu medzi predajnou a nákupnou cenou.

Spätný nákup akcií pri shortovaní môže byť citlivým procesom, pretože cena akcií môže byť nestabilná a rýchlo sa meniť. Preto je dôležité mať správnu stratégiu a sledovať trhové podmienky pri vykonávaní coveru.

Cover je jedným z kľúčových pojmov v oblasti finančných trhov a je neoddeliteľnou súčasťou obchodných operácií, ktoré zahrňujú shortovanie akcií.

spätný nákup akcií pri obchodovaní na krátko, uzatvorenie shortovej pozície.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥