CPA – Cost per acquisition – náklady za nákup

CPA – Náklady za Nákup v Marketingu

Označenie, ktoré sa používa na vyčíslenie a porovnanie efektivity kampaní – tzn. koľko EUR potrebuje firma z marketingového rozpočtu použiť na reklamu, aby predala 1 kus produktu.

CPA, čo je skratka pre „Cost per acquisition“ alebo „Náklady za nákup“, je kľúčovým pojmom v oblasti marketingu. Toto označenie sa používa na meranie efektivity marketingových kampaní a ukazuje, koľko finančných prostriedkov je potrebných na získanie jedného nového zákazníka alebo predanie jedného kusu produktu.

Pre firmy je dôležité poznať svoj CPA, pretože to pomáha určiť, ako efektívne využívajú svoje marketingové rozpočty. Nižší CPA znamená efektívnejšiu kampaň, kde firma dosahuje viac predajov za rovnaké náklady.

Výpočet CPA je relatívne jednoduchý. Stačí získať celkové náklady na marketingovú kampaň a podieliť ich početom nových zákazníkov alebo kusov produktu, ktoré boli získané v rámci kampane. Tento ukazovateľ umožňuje firmám porovnávať efektivitu rôznych kampaní a kanálov marketingu.

CPA môže byť dôležitým faktorom pri rozhodovaní o alokácii marketingového rozpočtu a optimalizácii reklamných stratégií. Firmy sa snažia minimalizovať svoj CPA a dosiahnuť čo najlepší výkon zo svojich reklamných investícií.

Meranie CPA je neoddeliteľnou súčasťou analytických procesov v marketingu a pomáha firmám dosiahnuť lepšie výsledky vo svojich kampaniach.

Označenie, ktoré sa používa na vyčíslenie a porovnanie efektivity kampaní – tzn. koľko EUR potrebuje firma z marketingového rozpočtu použiť na reklamu, aby predala 1 kus produktu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥