colná faktúra

Colná Faktúra

Doklad, ktorý vyžadujú na colnici v krajine, kam sa tovar importuje, v ktorom vývozca uvádza faktúrovanú cenu alebo inú cenu (napr. predajnú cenu, cenu identického tovaru) a upresňuje náklady na dopravu, poistenie a balenie, atď., podmienky dodávky a platby, za účelom určenia colnej hodnoty tovaru dovezeného do importujúcej krajiny.

Colná faktúra je dôležitým dokumentom v medzinárodnom obchode. Tento doklad je vyžadovaný colnicami v krajine, kam sa tovar importuje, a slúži na určenie colnej hodnoty tovaru, ktorý je dovezený do importujúcej krajiny.

Colná faktúra obsahuje viacero dôležitých informácií, vrátane faktúrovanej ceny tovaru, nákladov na dopravu, poistenie a balenie, podmienok dodávky a platby. Tieto informácie sú nevyhnutné pre colnicu, aby mohla vypočítať colné poplatky a dávky, ktoré sa majú uplatniť pri dovoze tovaru.

Význam colnej faktúry spočíva v tom, že umožňuje presné stanovenie hodnoty tovaru, čo má vplyv na výšku colných poplatkov a dávok. Preto je dôležité, aby colná faktúra obsahovala všetky potrebné informácie a bola správne vyplnená.

Doklad, ktorý vyžadujú na colnici v krajine, kam sa tovar importuje, v ktorom vývozca uvádza faktúrovanú cenu alebo inú cenu (napr. predajnú cenu, cenu identického tovaru) a upresňuje náklady na dopravu, poistenie a balenie, atď., podmienky dodávky a platby, za účelom určenia colnej hodnoty tovaru dovezeného do importujúcej krajiny.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥