colná deklarácia

Colná Deklarácia

1. Doklad, ktorý odosielateľ pripája k zásielkam medzinárodného styku a v ktorom uvádza druh, množstvo a cenu zasielaného tovaru.

Colná deklarácia je dôležitým dokumentom v medzinárodnom obchode. Ide o písomný doklad, ktorý odosielateľ prilieha k svojim zásielkam, ktoré prechádzajú cez colnú kontrolu pri vstupe do cudzej krajiny. Tento doklad obsahuje podrobné informácie o tovare, ktorý je súčasťou zásielky.

Colné Konanie

2. Opatrenie, ktoré vykonáva dopravná organizácia (dopravca) pri obstarávaní úloh, s ktorým je spojené colné konanie.

Colné konanie je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného obchodu. Dopracova organizácia, ktorá sa zaoberá prepravou tovaru cez hranice, musí vykonať rôzne kroky v súvislosti s colným konaním. Tieto kroky zahŕňajú vyplnenie colných dokumentov, overenie správnosti tovaru a platenie príslušných colných poplatkov.

Význam colnej deklarácie a colného konania je nepochybný v medzinárodnom obchode. Dodržiavanie colných predpisov a správne vyplnenie colných dokumentov sú kľúčovými aspektmi zabezpečenia hladkého prechodu tovaru cez colné hranice.

1. Doklad, ktorý odosielateľ pripája k zásielkam medzinárodného styku a v ktorom uvádza druh, množstvo a cenu zasielaného tovaru. 2. Opatrenie, ktoré vykonáva dopravná organizácia (dopravca) pri obstarávaní úloh, s ktorým je spojené colné konanie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥