Ciele kvality

Ciele Kvality v Železničnej Logistike

Ciele kvality sú prehlásenia vo forme želaných výsledkov v súlade s Politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania. Tieto ciele majú nasledovné vlastnosti: jasnú špecifikáciu, realizovateľnosť, merateľnosť a časovú ohraničenosť.

Ciele kvality sú kľúčovým nástrojom pre organizácie v železničnej logistike, ktoré sa zaviazali k dosahovaniu vysokých štandardov kvality vo svojej činnosti. Tieto ciele určujú želané výsledky a pomáhajú organizácii využívať jej zdroje na dosiahnutie týchto výsledkov.

Ciele kvality musia byť v súlade s politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania. Ich úspešné splnenie musí byť merateľné, čo umožňuje organizácii monitorovať svoj pokrok a identifikovať oblasti, kde je potrebné zlepšiť.

Tieto ciele nie sú len abstraktnými vyhláseniami, ale stanovujú konkrétne výsledky, ktoré organizácia chce dosiahnuť v oblasti kvality. Mohou sa týkať rôznych aspektov železničnej logistiky, vrátane spoľahlivosti, bezpečnosti a efektívnosti procesov.

Organizácie v železničnej logistike musia byť schopné identifikovať, stanoviť a sledovať tieto ciele kvality, aby mohli neustále zlepšovať svoje služby a dosahovať vysoké štandardy kvality v tomto odvetví.

Prehlásenia vo forme želaných výsledkov v súlade s Politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania. Ciele kvality majú nasledovné vlastnosti:jasnú špecifikáciu, realizovateľnosť, merateľnosť a časová ohraničenosť.

Určujú želané výsledky a pomáhajú organizácii využívať jej zdroje na dosiahnutie týchto výsledkov. Ciele kvality musia byť v súlade s politikou kvality a so záväzkom trvalého zlepšovania a ich splnenie musí byť merateľné.

Určujú želané výsledky a pomáhajú využívať zdroje organizácie na dosiahnutie výsledkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥