čiastočná štvorcestná paleta

Čiastočná štvorcestná paleta

Paleta umožňujúca štvorcestné zasunutie vidlice vysokozdvižných vozíkov a dvojcestné zasunutie vidlice nízkozdvižných paletových vozíkov.

Čiastočná štvorcestná paleta je špeciálny typ palety, ktorý má výnimočné vlastnosti, čo sa týka manipulácie a skladovania tovaru. Táto paleta je navrhnutá tak, aby umožňovala štvorcestné zasunutie vidlice vysokozdvižných vozíkov a dvojcestné zasunutie vidlice nízkozdvižných paletových vozíkov.

Štvorcestné zasunutie vidlice vysokozdvižných vozíkov znamená, že tieto vozíky môžu paletu zasunúť zo všetkých štyroch strán, čo zjednodušuje manipuláciu a umožňuje efektívne využitie priestoru vo sklade. Táto schopnosť je veľmi užitočná pri manipulácii s ťažkým tovarom.

Dvojcestné zasunutie vidlice nízkozdvižných paletových vozíkov znamená, že tieto vozíky môžu paletu zasunúť zo dvoch strán, čo poskytuje flexibilitu pri manipulácii s paletami v rôznych prostrediach a situáciách.

Čiastočná štvorcestná paleta je často používaná vo veľkých skladoch a pri logistických operáciách, kde je dôležité optimalizovať manipuláciu s paletami a využívať priestor efektívne. Tento typ palety prispieva k zvýšeniu produktivity a účinnosti skladových operácií.

Je dôležité poznamenať, že čiastočná štvorcestná paleta je navrhnutá s ohľadom na špecifické požiadavky manipulácie s výrobkami a jej vlastnosti ju robia ideálnym nástrojom pre efektívne skladovanie a prepravu tovaru.

Paleta umožňujúca štvorcestné zasunutie vidlice vysokozdvižných vozíkov a dvojcestné zasunutie vidlice nízkozdvižných paletových vozíkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥