Cieľ 1

Cieľ 1 – Podpora Rozvoja Zaostávajúcich Regiónov

Podpora rozvoja a štrukturálnych zmien regiónov, ktorých rozvoj zaostáva. Sú tu zahrnuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 % priemeru Spoločenstva. V týchto regiónoch môžu štrukturálne fondy poskytnúť až 75% (výnimočne 80%) celkových nákladov príslušného opatrenia. Spadajúce regióny Slovenska: územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianského, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Realizácia opatrení v rámci tohto cieľa bude vykonávaná prostredníctvom operačných programov.

Cieľ 1 je dôležitým aspektom európskej integrácie a politiky súdržnosti EÚ. Tento cieľ je zameraný na podporu rozvoja regiónov, ktorých hospodársky rozvoj zaostáva za priemerom Spoločenstva. Tieto regióny sú označované ako konvergenčné regióny.

Podľa kritérií Cieľa 1 sú konvergenčné regióny tie, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 % priemeru EÚ. V týchto regiónoch majú štrukturálne fondy EÚ možnosť poskytnúť výnimočne až 80 % financovania na podporu rozvojových opatrení.

V prípade Slovenska patria pod Cieľ 1 regióny ako Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Tieto regióny môžu využívať finančné prostriedky z európskych štrukturálnych fondov na financovanie projektov a opatrení na zlepšenie svojho hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

Realizácia opatrení v rámci Cieľa 1 sa uskutočňuje prostredníctvom operačných programov, ktoré sú vytvorené s cieľom podporiť štrukturálne zmeny a zlepšiť konkurencieschopnosť a kvalitu života v týchto regiónoch.

Cieľ 1 je dôležitým nástrojom EÚ na zabezpečenie vyváženého a inkluzívneho rozvoja medzi rôznymi regiónmi a prispieva k celkovej súdržnosti EÚ.

Podpora rozvoja a štrukturálnych zmien regiónov, ktorých rozvoj zaostáva. Sú tu zahrnuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa je nižší ako 75 % priemeru Spoločenstva. V týchto regiónoch môžu štrukturálne fondy poskytnúť až 75% (výnimočne 80%) celkových nákladov príslušného opatrenia. Spadajúce regióny Slovenska: územie Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského, Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. Realizácia opatrení v rámci tohto cieľa bude vykonávaná prostredníctvom operačných programov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥