Certifikačný audit

Certifikačný Audit v Železničnej Logistike

Certifikačný audit predstavuje dôležitý proces v oblasti železničnej logistiky, ktorým sa zabezpečuje zhoda systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s príslušnými normami, najčastejšie normou ISO 9000:2000 alebo STN EN ISO na systémy manažérstva kvality (SMK).

Nezávislá Previerka a Akreditovaná Organizácia

Certifikačný audit je vykonávaný nezávislou akreditovanou organizáciou, ktorá má odborné schopnosti a autoritu pre vykonávanie takýchto auditov. Hlavným cieľom je preveriť, či systém manažérstva kvality organizácie spĺňa stanovené požiadavky normy.

Zhoda so Štandardmi

V priebehu certifikačného auditu je dôležité overiť, či systém manažérstva kvality organizácie zodpovedá požiadavkám kladeným normami, a to buď normou ISO 9000:2000 alebo príslušnými národnými normami, ako je napríklad STN EN ISO pre SMK.

Záver

Certifikačný audit je kľúčovým krokom pre organizácie v oblasti železničnej logistiky, pretože zabezpečuje kvalitu a zhodu systému manažérstva kvality s relevantnými štandardmi. Týmto spôsobom organizácie dokazujú svoju schopnosť dosiahnuť vysokú kvalitu služieb a produktov.

Previerka nezávislou akreditovanou spoločnosťou, za účelom overiť zhodu systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou ISO 9000:2000.

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou. Previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK. (funkčnosť systému manažérstva kvality preverovanej organizácie).

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou, previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK.

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥