Certifikačný audit

Certifikačný Audit v Železničnej Logistike

Certifikačný audit predstavuje dôležitý proces v oblasti železničnej logistiky, ktorým sa zabezpečuje zhoda systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s príslušnými normami, najčastejšie normou ISO 9000:2000 alebo STN EN ISO na systémy manažérstva kvality (SMK).

Nezávislá Previerka a Akreditovaná Organizácia

Certifikačný audit je vykonávaný nezávislou akreditovanou organizáciou, ktorá má odborné schopnosti a autoritu pre vykonávanie takýchto auditov. Hlavným cieľom je preveriť, či systém manažérstva kvality organizácie spĺňa stanovené požiadavky normy.

Zhoda so Štandardmi

V priebehu certifikačného auditu je dôležité overiť, či systém manažérstva kvality organizácie zodpovedá požiadavkám kladeným normami, a to buď normou ISO 9000:2000 alebo príslušnými národnými normami, ako je napríklad STN EN ISO pre SMK.

Záver

Certifikačný audit je kľúčovým krokom pre organizácie v oblasti železničnej logistiky, pretože zabezpečuje kvalitu a zhodu systému manažérstva kvality s relevantnými štandardmi. Týmto spôsobom organizácie dokazujú svoju schopnosť dosiahnuť vysokú kvalitu služieb a produktov.

Previerka nezávislou akreditovanou spoločnosťou, za účelom overiť zhodu systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou ISO 9000:2000.

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou. Previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK. (funkčnosť systému manažérstva kvality preverovanej organizácie).

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou, previerka zhody systému manažérstva kvality preverovanej organizácie s požiadavkami kladenými normou STN EN ISO na SMK.

Previerka nezávislou akreditovanou organizáciou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥