Centrálna banka

Centrálna banka: Hlavná národná banka

Centrálna banka je hlavnou národnou bankou v ekonomickej oblasti investovania. Jej základnou úlohou je stanovenie a zavedenie peňažnej politiky, čo zahŕňa reguláciu ponuky peňazí a riadenie úrokových sadzieb.

Centrálna banka: Úlohy a funkcie

Centrálna banka predstavuje vrcholný subjekt menovej politiky štátu a zohráva dôležitú rolu pri zastupovaní štátu v medzinárodných finančných a menových inštitúciách. Je to banka štátu, banka bánk a emisná banka.

Rola centrálnych bánk

Centrálna banka udržuje dohľad nad ostatnými komerčnými bankami na území danej krajiny, čím zabezpečuje stabilitu bankového sektora. Jej cieľom je tiež zabezpečiť vonkajšiu aj vnútornú stabilitu meny, čím prispieva k ekonomickej stabilitéte krajiny.

Centrálna banka na Slovensku a v EÚ

Na území Slovenskej republiky je centrálnou bankou Národná banka Slovenska (NBS), ktorá plní svoje povinnosti vo vzťahu k slovenskej korune. V rámci Európskej únie pôsobí Európska centrálna banka (ECB), ktorá má za úlohu stanovovať peňažnú politiku pre eurozónu.

Záver

Centrálna banka je kľúčovým hráčom v ekonomike a investovacom sektore. Jej úlohou je zabezpečiť stabilitu meny, dohľad nad bankovým sektorom a riadenie peňažnej politiky. V rámci národnej a medzinárodnej ekonomiky má kľúčový vplyv na hospodársku stabilitu a rast.

hlavná národná banka. Jej základnou úlohou je stanovenie a zavedenie peňažnej politiky.

predstavuje vrcholný subjekt menovej politiky štátu a aj pri zastupovaní štátu v medzinárodných finančných a menových inštitúciách. Je to banka štátu, banka bánk, emisná banka a udržuje dohľad nad ostatnými bankami na území Slovenskej republiky. Jej cieľom je zabezpečiť vonkajšiu aj vnútornú stabilitu meny. Na území Slovenskej republiky je centrálnou bankou Národná banka Slovenska (www. nbs. sk) a na území Európskej únie Európska centrálna banka (European central bank www. ecb. eu)

Predstavuje vrcholný subjekt menovej politiky štátu a aj pri zastupovaní štátu v medzinárodných finančných a menových inštitúciách.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥