centralizácia skladov a koncentrácia skladových sieti

Technológia alternatívna voči Just in Time, založená na veľkých, priestorovo sústredených skladových objektoch, ktorými sa nahrádzajú niektoré skladové siete. Vedie k poklesu nákladov v skladoch, avšak k rastu nákladov pri rozvoze tovaru. Celkové náklady na reťazec sa znižujú a výrazne klesá viazanosť kapitálu. Efektívnosť je podmienená voľbou vohodnej skladovej technológie a druhu skladu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *