Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde

Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde (Redemption Price)

Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde, známa aj pod anglickým názvom Redemption Price, je dôležitým pojmom v oblasti financií a investovania. Táto cena sa často uvádza v tabuľkách v periodickej tlači a je označovaná ako bid.

Definícia Redemption Price

Redemption Price je suma peňazí, za ktorú investor môže predať svoj podiel vo investičnom fonde. Táto cena sa vypočítava na základe aktuálnej hodnoty aktív fondu a zahŕňa náklady a poplatky spojené s týmto procesom.

Význam pre Investorov

Pre investorov je cena Redemption Price dôležitá, pretože určuje, koľko peňazí môžu získať za svoje investície v investičnom fonde, ak sa rozhodnú podiel predať. Táto cena môže ovplyvniť rozhodnutie investora, či chce podiel predať alebo si ho ponechať.

Výpočet Redemption Price

Výpočet Redemption Price je komplexný proces, ktorý zahŕňa hodnotenie aktív fondu, odpočítanie nákladov a poplatkov a určenie konečnej ceny, za ktorú sa podiel predáva. Táto cena sa môže meniť v závislosti od trhových podmienok a výkonu fondu.

Záver

Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde, známa aj ako Redemption Price, je dôležitým faktorom pre investorov, ktorí majú investície vo fondoch. Táto cena ovplyvňuje ich schopnosť predať svoj podiel a získať finančné prostriedky. Je dôležité mať porozumenie tejto ceny a jej výpočtu, aby investor mohol robiť informované rozhodnutia týkajúce sa svojich investícií.

Cena za ktorú sa umoruje podiel vo fonde. V periodickej tlači je v tabuľkách uvedená v kolonke bid. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Redemption Price.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥