Beta

Používa sa pre hodnotenie stupňa citlivosti na kolísania trhu. Meria systematické, alebo nediverzifikovateľné riziko, ktoré je vlastné portfóliu fondu. Agentúra Morningstar používa pre výpočet bety fondu tú istú rovnicu regresie ako sa používa pri výpočte alfy (regresia zvýšenej výnosnosti v porovnaní so zvýšenou výnosnosťou indexu). Znamená to, že podľa metodiky Morningstar pre výpočet bety, sa meria rozdiel medzi zvýšeným výnosom podielového fondu vo vzťahu k príjmov pokladničných poukážok a zvýšenou výnosnosťou indexu širokého trhu. Výnosnosť fondov investujúcich do akcií sa porovnáva s výnosnosťou indexu S&P 500 a výnosnosť dlhopisových fondov sa porovnáva s výnosnosťou indexu vypočítaného spoločnosťou Lehman Brothers – – Lehman Brothers Aggregate Bond Index. Tento prístup sa trochu odlišuje od iných metód výpočtu bety, ktoré sú založené na regresii ukazovateľov celkových výnosov (bez výpočtu výnosov bezrizikových nástrojov. Pomocou rovnice regresie: Kde: Rp – výnosnosť portfólia fondu Rm – výnosnosť trhového indexu Rf – výnosnosť bezrizikového nástroja ep – náhodná odchýlka Rm – Rf – zvýšená výnosnosť portfólia fondu Môžeme nájsť hodnotu bety: Za ukazovateľ širokého trhu sa berie do úvahy ako 1, 00. Znamená to, že ak hodnota fondu sa rovná 1, 15, znamená to, že aj v prípade rastu širokého trhu, zvýšený výnos fondu v historickej perspektíve prevyšuje o 15 % výnosnosť základného indexu. V prípade pádu trhu to znamená, že výsledky fondu sú o 15 % nižšie ako hodnota základného indexu. Hodnota iných premenných zostáva nezmenená. Naopak, beta 0, 85 poukazuje na to, že výsledky fondu sú o 15 % menšie ako výsledky širšieho trhu v čase jeho rastu a o 15 % vyššie v čase jeho pádu. V tom istom čase nízky význam bety nemusí určite hovoriť o nízkej úrovni volatility fondu; skôr hovorí o nízkom riziku spojenom s výkyvmi trhu. Ak sa fond špecializuje na aktívach, ktoré slabo korelované s indexom S&P 500, vtedy jeho beta nebude mať pre investorov veľký význam. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Beta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *