Agenda 2000: plán pre budúcnosť EÚ

Dokument, v ktorom sa Komisia zaoberá perspektívami rozvoja EÚ do začiatku nového tisícročia, otázkami rozšírenia, prehlbovania integrácie ako aj financovania rozšírenej EÚ. V časti, ktorá sa zaoberá rozšírením EÚ, Komisia predložila posudky jednotlivých asociovaných krajín o plnení kodanských kritérií, odporučila, že rokovania o vstupe sa môžu okrem Cyperskej republiky začať s Maďarskom, Poľskom, Estónskom, Českou republikou a Slovinskom. V závere roku 1997 bola Agenda 2000 schválená EP Európskou radou.

Agenda 2000 je dôležitým dokumentom v oblasti európskej integrácie. Tento plán bol vytvorený v priebehu 90. rokov 20. storočia a zaoberá sa perspektívami rozvoja Európskej únie (EÚ) do začiatku nového tisícročia. Obsahuje otázky týkajúce sa rozšírenia EÚ, prehlbovania jej integrácie a financovania rozšírenej EÚ. V tomto článku sa pozrieme na hlavné body a význam Agendy 2000 v kontexte európskej integrácie.

Rozšírenie EÚ

Jedným z kľúčových aspektov Agendy 2000 bolo rozšírenie EÚ o nové členské štáty strednej a východnej Európy, ktoré predtým boli súčasťou Východného bloku. V tejto časti dokumentu Komisia predložila posudky jednotlivých asociovaných krajín týkajúce sa plnenia tzv. kodanských kritérií, ktoré zahŕňali politickú stabilitu, demokraciu, trhovú ekonomiku a schopnosť prijať acquis communautaire (súbor európskych právnych predpisov).

Komisia v Agende 2000 odporučila, že rokovania o vstupe do EÚ by sa mohli okrem Cypru začať s Maďarskom, Poľskom, Estónskom, Českou republikou a Slovinskom. Tieto odporúčania otvorili dvere pre postupné rozširovanie EÚ o tieto krajiny, ktoré sa neskôr stali plnoprávnymi členmi EÚ.

Prehlbovanie integrácie

Okrem otázok týkajúcich sa rozšírenia sa Agenda 2000 zaoberala aj prehlbovaním integrácie medzi existujúcimi členskými štátmi EÚ. Dokument obsahoval návrhy na reformu rôznych politík EÚ, vrátane spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti, s cieľom prispôsobiť ich novým potrebám rozšírenej EÚ.

Financovanie rozšírenej EÚ

Agenda 2000 sa tiež venovala otázkam financovania rozšírenej EÚ. Komisia predložila návrhy na revíziu viacročného finančného rámca EÚ s cieľom zabezpečiť dostatočné zdroje na podporu nových členských štátov a financovanie politík EÚ.

Schválenie Agendy 2000

V závere roku 1997 bola Agenda 2000 schválená Európskou radou, čím sa otvorila cesta pre rozšírenie EÚ o nové členské štáty a zavedenie reformných opatrení. Tento dokument bol významným krokom v procese európskej integrácie a viedol k historickému rozšíreniu EÚ v nasledujúcich rokoch.

Záver

Agenda 2000 bola významným dokumentom v oblasti európskej integrácie, ktorý sa zaoberal otázkami rozšírenia EÚ, prehlbovania integrácie a financovania rozšírenej EÚ. Jej schválenie Európskou radou v roku 1997 položilo základy pre historické rozšírenie EÚ o nové členské štáty strednej a východnej Európy a prispelo k formovaniu súčasnej podoby Európskej únie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥