Zneužitie platobnej karty

Zneužitie platobnej karty v dôsledku jej straty alebo jej odcudzenia, t. j. použitie karty neoprávnenou osobu spočívajúce v uskutočnení neoprávnenej transakcie bez vedomia alebo súhlasu poisteného, následkom ktorej vznikla poistenému finančná strata.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *