životné poistenie

Poistenie, pri ktorom poistník, prípadne oprávnené osoby, v prípade vzniku poistnej udalosti – úmrtia alebo dožitia poistenej osoby – dostane/dostanú za zaplatené splátky poistného vyplatenú vopred zmluvne dohodnutú sumu, zvyčajne aj s podielom na prebytku poistného.

Druh rezervotvorného poistenia osôb, ktorého predmetom a rizikom je dožitie a úmrtie poistenej osoby. Medzi tieto poistenia sa zaraďuje i dôchodkové poistenie.

je komerčné poistenie osôb na dožite, úmrtie a invaliditu.

Druh rezervotvorného poistenia osôb, ktorého predmetom a rizikom je dožitie a úmrtie poistenej osoby.

Poistenie pre prípad smrti, pre prípad dožitia sa konca trvania poistenia a ich kombinácia.

Komerčné poistenie osôb na dožite, úmrtie a invaliditu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥