Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia

Krátka definícia: Zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia. Definícia podľa zákona: Zdravotnými výkonmi na účely sociálneho poistenia sú:. vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti,. vystavenie potvrdenia o potrebe ošetrovania alebo starostlivosti,. vystavenie potvrdenia o potrebe preradenia na inú prácu,. vystavenie potvrdenia o očakávanom dni pôrodu,. vystavenie bodového ohodnotenia pracovného úrazu alebo choroby z povolania na účely náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia,. vystavenie nálezu o zdravotnom stave na písomné vyžiadanie posudkového lekára,. zdravotná starostlivosť poskytnutá na písomné požiadanie posudkového lekára,. vystavenie tlačiva Hlásenie o úraze a tlačiva Hlásenie choroby z povolania,. vystavenie preukazu o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *