Zaťaženie

Jednorázový poplatok vyberaný od investora, ktorý sa delí medzi fond a finančného konzultanta. Zaťaženie môže dosahovať 8 % z objemu investície, ale zvyčajne sa jej veľkosť pohybuje od 2 % do 5 %. Vo väčšine prípadov sa vyberá len raz. Má tiež pomenovanie Sales charge. Pozri tiež? Front-end load, Back End Load, Deffered Sales Charge/Fee, CDSC (Contingent Deffered Charge) Anglický ekvivalent tohto výrazu je Load.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥