zásoby – inventár

Množstvo tovaru v určitom systéme, vyjadrené v kvantitatívnych, alebo finančných ukazovateľoch. Napríklad tovar môže byť v prepravnom reťazci, na sklade, alebo technickom sklade, vo výrobe a na príjme. Poznámky: 1. Termín zásoby môže byť rôzne odborne ponímaný: – Podľa systému v ktorom sa objavia: zásoby prepravného reťazca, výrobné zásoby. – Typy zásob (pre určitý cieľ, alebo pre určité činnosti): stále zásoby, očakávané zásoby, vyrovnávacie zásoby, zásoby pri nakládke, konsignačné zásoby, cyklické zásoby, rozdeľovacie zásoby, zásoby veľkosti dávky, staré zásoby, zostatkové množstvo, bezpečné zásoby, sezónne zásoby, špekulatívne zásoby, strategické zásoby. – Vypočítané (teoretické) zásoby a / alebo zásoby komponentov: možné zásoby, konečné zásoby, ekonomické zásoby, efektívne zásoby, voľné zásoby, počiatočné zásoby, fyzické zásoby, rezervné zásoby, rozdiel v úbytku zásob, zásoby naviac. – Termíny normovaných zásob: maximálne zásoby, normované zásoby, zásobovacia norma. 2. V USA sa termín zásoby používa na vyjadrenie zásob v obchodnom sklade.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥