zasielateľský príkaz

Zasielateľský príkaz v preprave a špedícii

Písomný príkaz daný zasielateľovi na obstaranie prepravy; je dôkazom o uzavretí zasielateľskej zmluvy.

Zasielateľský príkaz je dôležitým dokumentom v oblasti prepravy a špedície. Predstavuje písomný príkaz alebo pokyn, ktorý zasielateľ (osoba alebo firma, ktorá organizuje prepravu tovaru) dáva zasielateľovi na obstaranie prepravy nákladu. Tento dokument je dôležitým krokom v procese prepravy a je tiež dôkazom o uzavretí zasielateľskej zmluvy medzi zasielateľom a zasielateľom.

Význam zasielateľského príkazu

Zasielateľský príkaz má niekoľko kľúčových významových bodov v oblasti prepravy a špedície:

  • Uzavretie zmluvy: Keď zasielateľ vydá zasielateľský príkaz, dochádza k uzatvoreniu zasielateľskej zmluvy medzi zasielateľom a zasielateľom. Tento dokument obsahuje dôležité informácie o preprave, ako sú miesto odoslania, miesto určenia, opis tovaru, podmienky prepravy a ďalšie relevantné informácie.
  • Pokyn na prepravu: Zasielateľský príkaz obsahuje pokyn zasielateľa zasielateľovi na obstaranie prepravy tovaru. Tento pokyn môže obsahovať špecifikácie týkajúce sa typu prepravy, preferovaného dopravcu, termínu doručenia a ďalšie podrobnosti.
  • Doklad o preprave: Zasielateľský príkaz slúži ako dôležitý doklad o preprave. Po jeho vykonaní sa môže použiť na overenie, že preprava bola riadne uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa.

Obsah zasielateľského príkazu

Zasielateľský príkaz musí obsahovať niektoré kľúčové informácie a údaje vrátane:

  • Údaje o zasielateľovi a zasielateľovi: Mená a kontaktné údaje oboch strán, ktoré uzatvárajú zmluvu.
  • Popis tovaru: Presný popis tovaru, ktorý sa má prepravovať, vrátane hmotnosti, rozmerov a ďalších relevantných informácií.
  • Miesto odoslania a miesto určenia: Jasný popis miesta, odkiaľ sa tovar odosiela, a miesta, kam má byť doručený.
  • Podmienky prepravy: Špecifikácie týkajúce sa poistenia, termínu doručenia, dopravcu a ďalších relevantných podmienok.

Zasielateľský príkaz je dôležitým nástrojom v oblasti prepravy a špedície, ktorý umožňuje zasielateľovi riadiť a monitorovať proces prepravy nákladu. Je dôležité, aby bol tento dokument presne a starostlivo vyplnený, aby sa minimalizovali riziká a nejasnosti v procese prepravy.

Písomný príkaz daný zasielateľovi na obstaranie prepravy; je dôkazom o uzavretí zasielateľskej zmluvy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥