Zakladateľská listina spoločnosti

Listina, ktorou sa zakladá spoločnosť v Anglo-Saskom právnom systéme. V zmuve sa vymedzujú základné práva a povinnosti jednotlivých spoločníkov, riaditeľov a ďalších funkcionárov spoločnosti. Z právneho hľadiska je tento dokument náhradou sa spoločenskú zmluvu a stanovi spoločnosti v kontinentálnom práve. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Memorandum and Articles of Association.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥