Zakladateľská listina spoločnosti

Listina, ktorou sa zakladá spoločnosť v Anglo-Saskom právnom systéme. V zmuve sa vymedzujú základné práva a povinnosti jednotlivých spoločníkov, riaditeľov a ďalších funkcionárov spoločnosti. Z právneho hľadiska je tento dokument náhradou sa spoločenskú zmluvu a stanovi spoločnosti v kontinentálnom práve. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Memorandum and Articles of Association.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *