zákazník

Kľúčový pojem logistiky. Integrované logistické reťazce zasahujúce až ku konečným zákazníkom a sú podriadené uspokojovaniu ich potrieb, pričom výsledný efekt je meraný na strane zákazníkov. V postavení zákazníka je však i každý odoberajúci článok vo vnútri logistického reťazca fungujúci podľa pull-princípu.

(v súvislosti s poskytovaním služieb bezpečnostných poradcov) – Spoločný názov pre odosielateľa a prijímateľa zásielok nebezpečného tovaru v zmysle uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní služieb bezpečnostných poradcov.

Právnická, alebo fyzická osoba, ktorá rokuje s dopravcom o prepravných a tarifných podmienkach.

Pod pojmom zákazník sa rozumie ktokoľvek, komu odovzdávame výsledky vlastných aktivít /činnosti/. Rozdeľujeme ich do 4 skupín a to: interní zákazníci – (spolupracovníci na rôznych úsekoch), sprostredkovatelia – (veľkoobchody, sklady), externí zákazníci – (organizácie, fyzické osoby využívajúce výstupy, produkty k svojej činnosti), koneční užívatelia – (finálny spotrebitelia produktov).

Ktokoľvek, komu odovzdávame výsledky vlastných aktivít alebo činnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *