výrobné zdrojové plánovanie

Výrobné Zdrojové Plánovanie: Optimalizácia Výrobných Zdrojov

Výrobné zdrojové plánovanie, známe aj ako MRP II (Manufacturing Resource Planning II), je sofistikovaný proces, ktorý sa zameriava na efektívne plánovanie všetkých zdrojov výrobnej spoločnosti. Táto metóda umožňuje komplexné operácie, finančné plánovanie a schopnosť riešiť rôzne scenáre, čo ak situácie a plánovanie výrobných aktivít do najmenších detailov.

Kľúčové Komponenty MRP II

MRP II je zložené z viacerých vzájomne prepojených funkcií a komponentov:

 • Obchodné Plánovanie: Určuje strategické ciele a cesty pre spoločnosť, vrátane rastu a trhových cieľov.
 • Výrobné Plánovanie: Stanovuje plán výroby a harmonogram, aby sa dosiahli ciele z hľadiska množstva a času.
 • Výrobné Schémy: Detailne definujú procesy a postupy výroby a zahrňujú informácie o surovinách a pracovných operáciách.
 • Plánovanie Materiálových Požiadaviek (MRP-1): Identifikuje potrebné suroviny a materiály na zabezpečenie výroby.
 • Plánovanie Kapacitných Požiadaviek: Zabezpečuje, že kapacity výroby, vrátane strojov a pracovnej sily, sú k dispozícii pre plánované aktivity.
 • Systémy na Spracovanie Kapacít a Priorít: Pomáhajú určovať, ktoré výrobné aktivity majú prednosť na základe kapacity a dôležitosti.

Výstupy MRP II

Výstupy týchto systémov sú neoddeliteľnou súčasťou finančných správ a plánovania spoločnosti:

 • Obchodný Plán: Stanovuje strategické ciele a záväzky spoločnosti v danom období.
 • Správa o Obchodných Záväzkoch: Zahrňuje informácie o dodacích termínoch a záväzkoch voči zákazníkom.
 • Rozpočet: Stanovuje finančné prostriedky a obmedzenia pre výrobu a iné operácie.
 • Návrhy Skladových Zásob: Pomáha optimalizovať skladovanie surovín a hotových výrobkov.
 • Ďalšie Finančné Správy: Zahrňujú rôzne reporty a analýzy týkajúce sa výroby a financií.

Výrobné zdrojové plánovanie je výrazným posunom od jednoduchého plánovania materiálových požiadaviek (MRP-1). Tento komplexný prístup umožňuje spoločnostiam lepšie riadenie svojich zdrojov a procesov, čím zvyšuje efektivitu a konkurencieschopnosť na trhu.

MRP – II/ – Metóda pre efektívne plánovanie všetkých zdrojov výrobnej spoločnosti. Je zamerané na operačné plánovanie, finančné plánovanie a má schopnosť odpovedať na otázky typu čo ak. Je vytvorené z rozličných funkcií, ktoré sú navzájom poprepájané: obchodné plánovanie, výrobné plánovanie, výrobné schémy, plánovanie materiálových požiadaviek, plánovanie kapacitných požiadaviek a systémy na spracovanie kapacít a priorít. Výstupy týchto systémov sú súčasťou finančných správ ako napr. obchodného plánu, správy o obchodných záväzkoch, rozpočtu, návrhov skladových zásob, atď. Výrobné zdrojové plánovanie je priamy nárast a rozširovanie plánovania materiálových požiadaviek (MRP-1).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥