výrobné centrum

Organizačná jednotka ktorej manažment je zodpovedný kontrolnú činnosť technickú, ekonomickú a tovarové prúdy vo výrobe jedného, alebo viacerých skupín výrobkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥