vyrob alebo kúp

Vyrob alebo kúp: Rozhodovanie v oblasti výroby

Vyrob alebo kúp je proces rozhodovania, ktorý sa týka toho, či je výhodnejšie začať výrobok vyrábať interne alebo ho nakupovať od externých dodávateľov. Toto rozhodnutie je kľúčové pre podniky a zohľadňuje rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú konečné rozhodnutie.

1. Monopol v know-how

Jedným z kľúčových faktorov pri rozhodovaní, či vyrobiť alebo kúpiť, je, či firma má monopol na know-how potrebné pre výrobu výrobku. Ak je firma jediným držiteľom znalostí a technológie, môže byť výhodnejšie vyrábať výrobok internými prostriedkami.

2. Dostupnosť na trhu

Dostupnosť výrobku na trhu je ďalším dôležitým faktorom. Ak je výrobok široko dostupný od externých dodávateľov a kvalita je konzistentná, môže byť výhodnejšie ho jednoducho nakupovať.

3. Cena

Cena výroby internými prostriedkami v porovnaní s cenou nákupu od externých dodávateľov má veľký vplyv na rozhodovanie. Rozhodnutie závisí od ekonomickej efektívnosti výroby vo vlastných závodoch a porovnania nákladov.

4. Kontinuita a/alebo možnosti verifikácie pre dizajnérov

V prípadoch, kedy je dôležitá kontinuita dodávok alebo potreba verifikácie dizajnov a špecifikácií, môže byť výhodnejšie mať kontrolu nad výrobou internými prostriedkami.

5. Podstatné alebo nepodstatné aktivity

Identifikácia podstatných a nepodstatných aktivít je dôležitým aspektom rozhodovania. Firma by sa mala sústrediť na svoje jadrové kompetencie a niekedy je efektívnejšie outsourcovať niektoré funkcie.

6. Efektívnosť

Efektívnosť procesu výroby je kľúčovým faktorom. Firma by mala zhodnotiť, či je schopná dosiahnuť požadovanú efektívnosť pri výrobe internými prostriedkami alebo či by externí dodávatelia mohli poskytnúť lepšie výsledky.

Záver

Rozhodovanie medzi výrobou a nákupom je komplexný proces, ktorý zohľadňuje mnoho faktorov. Každý prípad je jedinečný a vyžaduje dôkladnú analýzu. Správne rozhodnutie môže mať významný vplyv na ekonomický výkon a konkurencieschopnosť firmy.

Proces týkajúci sa rozhodnutia či je výhodnejšie začať výrobok vyrábať, alebo nakupovať. Poznámka: Najdôležitejšie faktory ktoré zohrávajú úlohu sú: – monopol v know – how, – dostupnosť výrobku na trhu, – cena, – kontinuita a/alebo možnosti verifikácie pre dizajnérov. – podstatné alebo nepodstatné aktivity, – efektívnosť. Vyrob alebo kúp medzi iným taktiež zahŕňa zber vlastných údajov o výrobku, stanovenie zodpovednosti potencionálnych dodávateľov, porovnávanie vlastných údajov s údajmi dodávateľa a na záver rozhodnutie či výrobok vyrábať, alebo nakupovať.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥