uzatvorený okruh ppm

(plánovanie požiadaviek na materiál) – Súhrnný systém, v ktorom je plánovanie požiadaviek na materiál pripojené ku ostatným systémom, aby sa tak poskytla spätná väzba informácií medzi plánovanými a výkonnými funkciami a uzavrel sa tak okruh. Výrobné programy sa rozpracúvajú cez hlavné plánovanie výroby, systémy plánovania požiadaviek na kapacitu, programy vstupu do systému plánovania požiadaviek na materiál, ktorý vytvára výrobné a nákupné pokyny rozdelené do časových etáp. Nákupné a predajné systémy poskytujú informácie spätnou väzbou o vykonanej práci do systému plánovania požiadaviek na materiál, aby tak bolo možno prijať nápravné opatrenia, ak je to potrebné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *