Úroková sadzba

Úroková sadzba je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách daná napríklad ako pomer úroku a vkladu.

Discount rate (úroková sadzba) – sadzba, ktorou je diskontovaná nominálna hodnota zmenky k súčasnej hodnote. Je zložená z objektívnych nákladov na získanie zdrojov na dané obdobie (napr. LIBOR) a marže za vnímané úverové riziko dlžníka/ručiteľa. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Discount rate.

vyjadruje percentuálny pomer čiastky splatenej navyše k požičanému objemu peňazí. Ide o konkrétne vyjadrenie úrokovej miery. Udáva sa v percentách p. a. (za rok) alebo p. m. (za mesiac).

Je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách, daná ako pomer úroku a vkladu.

je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách daná napríklad ako pomer úroku a vkladu.

Sadzba, ktorú je povinný dlžník zaplatiť banke ako veriteľovi v zmysle zmluvy.

Cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách daná napríklad ako pomer úroku a vkladu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *